Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv 2006 - 2015 A

Výlet na Kaňk

Výlet na Kaňk

Vloženo: 20. června 2011

Zobrazeno: 3523×

V pátek 17.6. byly obě páté třídy na Kaňku.
Školní výlet

Školní výlet

Vloženo: 8. června 2011

Zobrazeno: 3749×

Ve středu 8.6.2011 jely třídy 5.A a 5.B na výlet do pražské zoologické zahrady.
Mikuláš, andělé a čerti v 5. třídách

Mikuláš, andělé a čerti v 5. třídách

Vloženo: 19. prosince 2010

Zobrazeno: 3328×

Školní akademie a jarmark.

Školní akademie a jarmark.

Vloženo: 19. prosince 2010

Zobrazeno: 3332×

Na letošní akademii si žáci 5.A připravili pohádku O princezně na hrášku. Pochvala patří všem, kteří se na přípravě představení podíleli. Na jarmark pekli žáci perníčky. Děkujeme všem maminkám, které připravily těsto a paní Vnukové za krásně nazdobené perníčky.
Exkurze do Prahy.

Exkurze do Prahy.

Vloženo: 15. listopadu 2010

Zobrazeno: 2902×

V úterý 9.11. jely třídy 5.A a 5.B na exkurzi do Prahy. Žáci navštívili Planetárium a prohlédli si část Pražského hradu.
Korálková dílna a  zkouška na školní akademii v pondělí 15.11.

Korálková dílna a zkouška na školní akademii v pondělí 15.11.

Vloženo: 15. listopadu 2010

Zobrazeno: 3445×

Halloweenská diskotéka

Halloweenská diskotéka

Vloženo: 25. října 2010

Zobrazeno: 2954×

V pondělí 25.10. se opět konala pro žáky od 4.tříd halloweenská diskotéka. Díky krásné výzdobě, pěkným maskám účastníků a programu, který vedly dívky z 9. tříd, se diskotéka opravdu vydařila. Velké poděkování za přípravu patří p. učitelkám Musilové a Mullerové.
Branný den

Branný den

Vloženo: 24. října 2010

Zobrazeno: 3694×

V pondělí 11.10. proběhl na naší škole branný den. Čtvrté a páté třídy plnily společně úkoly na stanovištích na Kaňku. Děti si prověřily své znalosti z orientace, zdravovědy, dopravní výchovy a určování přírodnin.
Exkurze do dolu Osel

Exkurze do dolu Osel

Vloženo: 24. října 2010

Zobrazeno: 2871×

Ve středu 13.10. se vydaly obě páté třídy na exkurzi do dolu Osel. Výklad o historii dolování stříbra v Kutné Hoře a prohlídka dolu byly velice zajímavé a dětěm se líbily.
Městská olympiáda

Městská olympiáda

Vloženo: 21. června 2010

Zobrazeno: 2617×

Poslední červnové dny letošního školního roku patří sportovním soutěžím. Z naší třídy bude školu reprezentovat jen Martin a David. Ostatní žáci budou fandit. Doufejme, že se sportovcům z naší školy bude dařit tak, jako se dařilo hned první den klukům z 1. st. - získali zlato ve florbalu!
Dopravní výchova

Dopravní výchova

Vloženo: 10. června 2010

Zobrazeno: 2443×

Ve středu 9.6.2010 měly třídy 4.A a 4.B praktickou část dopravní výchovy v Domě dětí a mládeže Dominik. Nejdříve si žáci na dopravním hřišti vyzkoušeli jízdu na kole podle dopravních značek. Po praktické části vyplňovali test z dopravních předpisů. Všichni žáci test úspěšně napsali a obdrželi Průkaz cyklisty.
Den otevřených dveří v HZS.

Den otevřených dveří v HZS.

Vloženo: 1. června 2010

Zobrazeno: 2354×

Začátkem května jsme navštívili HZS v Kutné Hoře. Hasiči připravili pro všechny návštěvníky zajímavý program, v kterém jim přiblížili svoji nelehkou práci. Navíc si mohly děti i některé činnosti samy vyzkoušet. Všem se prohlídka HZS velice líbila.
Výlet do Kouřimi.

Výlet do Kouřimi.

Vloženo: 1. června 2010

Zobrazeno: 2631×

Poslední květnový den jsme jeli společně s třídou 3.A na výlet do skanzenu v Kouřimi. Pro všechny děti byl připraven program - viděli jsme 3 "ekologické" pohádky, sami si vyrazili groš, vyrobili malý měšec, mohli si zastřílet z kuše. Také jsme si prohlédli vesnické domy ve skanzenu. Výlet se nám vydařil.
Konec roku 2009

Konec roku 2009

Vloženo: 3. ledna 2010

Zobrazeno: 2280×

S rokem 2009 jsme se rozloučili vánoční besídkou pro rodiče, která se konala ve čtvrtek 17.12.2009. Další den byly děti před Vánocemi naposledy ve škole. Vyráběly vánoční svícny, ochutnávaly cukroví, rozdaly si dárky a popřály si krásné Vánoce.

Exkurze na malešovskou přehradu

Vloženo: 7. prosince 2009

Zobrazeno: 2203×

Ve středu 25.11. se žáci 4.A a 4.B zúčastnili exkurze na malešovskou přehradu a do úpravny pitné vody pro Kutnou horu U Trojice. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve složce třídy 4.B
Hoblinková dílna

Hoblinková dílna

Vloženo: 7. prosince 2009

Zobrazeno: 2391×

V pondělí 30.11. si vyzkoušeli všíchni žáci 1. st. práci se dřevem. Naše třída byla ve skupině s žáky 5.B.
Pečení perníčků

Pečení perníčků

Vloženo: 7. prosince 2009

Zobrazeno: 2325×

V úterý 1.12. pekly děti ve školní kuchyńce perníčky.Dětem šla práce dobře od ruky, určitě i díky vydatné pomoci paní as. Bělovské, babičky Kačky Krčové, paní Böhmové a paní as. Ťokové. Hned jsme také perníčky zdobili. Se zdobením nám moc pomohla maminka Moniky Vnukové - jejím krásně nazdobeným perníčkům se ty naše nemohly rovnat. Krásně zabalené perníčky si mohou koupit návštěvníci vánočního jarmarku na náměstí a také rodiče před školní vánoční besídkou. Doufejme, že jim budou chutnat tak, jako chutnaly nám.
Halloweenská diskotéka

Halloweenská diskotéka

Vloženo: 3. listopadu 2009

Zobrazeno: 2475×

V pondělí 26.10. se konala v divadle naší školy neobvyklá diskotéka. Maskovaní tanečníci nejen tančili, ale i soutěžili a hráli různé hry. Z naší třídy se zúčastnilo několik čarodějnic, upírů a strašidel. Poznáte kdo je kdo? Druhý den - už bez kostýmů, celá naše třída uklízela výzdobu - krásně vyřezávané dýně. Skončily na kompostu šk. pozemku!
Branný den

Branný den

Vloženo: 12. října 2009

Zobrazeno: 2496×

Ve čtvrtek 8.10. byl na naší škole branný den. Žáci 4. a 5. ročníků společně plnili úkoly na 4 stanovištích. Družstva soutěžila ve znalostech z orientace, zdravovědy, přírody a dopravní výchovy. Z každé třídy bylo nakonec vyhodnoceno družstvo, které si s úkoly poradilo nejlépe. Všichni žáci 4.A si zaslouží pochvalu, protože se snažili plnit dané úkoly co nejlépe.
Tanečníci ve třídě 3.A a 2.A

Tanečníci ve třídě 3.A a 2.A

Vloženo: 11. června 2009

Zobrazeno: 3215×

Dne 11.6.2009 nám Filip Drtina ze 3.A a Klárka Izajová ze 2.A předvedli ukázky společenského tance. Bylo to super, děkujeme...