Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Personální obsazení

  • Mgr. Pavel Mačina

Vloženo: 10. ledna 2007

Zobrazeno: 89321×

  

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA
Zástupkyně ředitelky: PhDr. Nina Bilincová
 


 Vyučující na I. stupni:

Třída Třídní učitel Počet žáků Chlapců Dívek
I.A
Mgr. Jiřina Vlasáková
27 10 17
I.B
Mgr. Dana Řebíčková
23 12 12
I.C Mgr. Hana Valoušková 23 13 10
II.A
Mgr. Dagmar Schovancová
21 11 10
II.B Mgr. Renata Křížová 22 8 14
II.C
Mgr. Petra Kleinová
22 15 7
III.A
Mgr. Hana Chovancová
22 11 11
III.B Mgr. Věra Černá 23 14 9
III.C Bc. Miroslava Pekárková 24 11 13
IV.A Mgr. Šárka Krupičková 23 11 12
IV.B Mgr. Pavlína Kučerová 23 9 14
IV.C
Mgr. Markéta Čermáková
20 8 12
V.A
Mgr. Olga Tůmová
22 12 10
V.B Mgr. Jana Brabcová 22 13 9
V.C Mgr. Lada Benáková 24 12 12

15

celkem I. stupeň

342 170 172

 

 Vyučující na II. stupni:

Třída Třídní učitel Počet žáků Chlapců Dívek
VI.A
Mgr. Kristina Kolosová
23 16 7
VI.B
Mgr. Karin Havlíčková
24 11 13
VI.C Mgr. Stanislava Zoufalá 22 16 6
VII.A
Ing. Monika Španihelová
24 10 14
VII.B
Mgr. Markéta Jirkovská
24 11 13
VII.C Mgr. Markéta Krčmářová 27 11 16
VIII.A
Mgr. Jaroslav Krčmář
30 14 16
VIII.B
Mgr. Pavel Jeřábek
26 17 9
IX.A
Mgr. Jana Tvrdíková
26 12 14
IX.B
Mgr. Jana Plachá
26 13 13
10 celkem II. stupeň 252 131 121
  celkem k 15. 2. 2024 594 301 293

 

Vyučující bez třídnictví:

Mgr. Pavel Mačina,  Mgr. Markéta Švejnohová,  Mgr. Vladimír Vepřek, Mgr. Miroslav Klouda, Mgr. Zdenka Černá, Bc. Petra Špillerová, Mgr. Věra Matějková, MVDr. Martina Kmentová 

Asistenti pedagoga:

 Lenka Dobřichovská, Kateřina Hronová DiS.,  Monika Kuželová, Michaela Leopoldová, Květa Mišáková,  Jana Vilimovská,  Michaela Kyselová, Kateřina Novotná, Libuše Červená,  Veronika Kotěšovcová, Bc. Aneta Trnková, Renata Parkánová,

Dita Sedláková, Martina Vaňková, Bc. Stanislava Horská, Lenka Kalfiřtová, Michaela Růžičková, Barbora Zoubková

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Markéta Švejnohová

 

Pracovník péče a podpory:

Mgr. Marie Hrušková

 

Speciální pedagog:

Mgr. Pavlína Kučerová

Mgr. Dagmar Schovancová

 

Preventistky sociálně patologických jevů:

Mgr. Dagmar Schovancová

 

Koordinátorka finského programu KiVa:

Mgr. Dagmar Schovancová

 

KiVa tým:

Mgr. Dagmar Schovancová

Mgr. Renata Křížová

Mgr. Olga Tůmová

Mgr. Markéta Jirkovská

Mgr. Markéta Krčmářová

Mgr. Markéta Švejnohová

Mgr. Stanislava Zoufalá

Mgr. Miroslav Klouda

 

Koordinátorka pro žáky s odlišným mateřským jazykem:

Mgr. Stanislava Zoufalá

 

Koordinátorka péče o nadání:

Mgr. Markéta Krčmářová

 

ICT koordinátor:

Mgr. Pavel Mačina

 

Ekonomka:

Bc. Anna Šnajdrová  (annasnajdrova@zsjp.kutnahora.cz)

 

Asistentka ředitelky školy:

Dita Sedláková

 

Školnice:

Šárka Krátká

 

Uklízečky:

Martina Blažejovská, Pavla Žejdlíková, Kateřina Vošická, Simona Skokanová