Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

  • Superadministrátor

Vloženo: 7. ledna 2007

Zobrazeno: 60610×

1. Název
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
 
2. Důvod a způsob založení
Základní škola je zřízena Zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře ze dne 29.10.2002. Organizace poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky na další studium v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Součástí školy je družina, jejíž účel a předmět činnosti je vymezen ve vyhlášce č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
 
3. Organizační struktura
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře je úplná základní škola s 1.a 2. stupněm. Statutárním zástupcem je ředitel/ka.
 
4. Kontaktní spojení
     4.1 Kontaktní poštovní adresa
           Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora, 284 01
     4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
           Základní škola jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora, 284 01
     4.3  Úřední hodiny
           Po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě.
     4.4  Telefonní čísla
           Sekretariát, ústředna: 327 562 121
           Mobilní telefon: +420 731 150 784
           Školní družina: +420 739 045 953
     4.5  Adresa internetových stránek
           www.zsjp.kutnahora.cz
     4.6  Adresa podatelny
            Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora, 284 01
     4.7  Elektronická adresa podatelny
            skola@zsjp.kutnahora.cz
     4.8  Datová schránka
            2i8mnym
 
5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2110640227/0100
 
6. IČ: 71001131
 
7. Plátce daně z přidané hodnoty
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře není plátcem daně z přidané hodnoty.
 
8. Dokumenty
     8.1  Seznamy hlavních dokumentů
     8.2  Rozpočet
            Všechny rozpočtové přílohy v dolní části této stránky.
 
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace lze podávat písemně nebo ústně na uvedených kontaktních adresách a telefonních kontaktech školy.
 
10. Příjem podání a podnětů
Podání a podněty lze podávat písemně nebo ústně na uvedených kontaktních adresách a telefonních kontaktech školy.
 
11. Předpisy
     11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č.2004/561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 2005/48 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 
  • Vyhláška č.2005/74 Sb. o zájmovém vzdělávání
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
     11.2 Vydávané právní předpisy: žádné
 
12. Úhrady za poskytování informací
     12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací
              Vystavení stejnopisu/opisu vysvědčení      50 Kč
     12.2  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: žádné
 
13. Licenční smlouvy
     13.1  Vzory licenčních smluv: žádné
     13.2 Výhradní licence: žádné
 
 
 

  

Kde nás najdete?

 

 

Přílohy