Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Organizace a činnost školní družiny

V tomto školním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu (ŠVP ŠD). Navazuje a vychází z ŠVP naší školy.

Provoz školní družiny:

Pondělí - pátek: 6.00 - 8:00, 11:30 - 17:00

Úplata za školní družinu:

Výše úplaty:               200 Kč / měsíc

                                   800 Kč /září – prosinec/ -  uhradit nejpozději do 30. 9. 2019

                                   1200 Kč /leden – červen/  - uhradit nejpozději do 31.1. 2020

Bankovní spojení:

Komerční banka Kutná Hora
č. ú. 27-211 064 0227 / 0100
/bezhotovostní převod, vklad hotově v bance, složenkou na poště/

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ!

Platbu provádějte na jméno dítěte /popř. do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, třídu  nebo „úplata za ŠD“/

Neuvádějte rodné číslo!

Personální obsazení:

  • Lenka Kalfiřtová vedoucí vychovatelka
  • Michaela Růžičková vychovatelka
  • Radka Pešoutová vychovatelka
  • Bc. Stanislava Horská vychovatelka
  • Kamila Kukalová vychovatelka
  • Kateřina Hronová vychovatelka

 Kontakty:

Telefon: 739 045 953

Webové stránky: www.zsjp.kutnahora.cz

E-mail: druzinapalachovka@seznam.cz

 

Přílohy