Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Organizace a činnost školní družiny

V tomto školním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu (ŠVP ŠD). Navazuje a vychází z ŠVP naší školy.

Provoz školní družiny:

Pondělí - pátek: 6.00 - 8:00, 11:30 - 17:00

Úplata za školní družinu:

Výše úplaty:               200 Kč / měsíc

                                   800 Kč /září – prosinec/ -  uhradit nejpozději do 30. 9. 2018

                                   1200 Kč /leden – červen/  - uhradit nejpozději do 31.1. 2019

Bankovní spojení:

Komerční banka Kutná Hora
č. ú. 27-211 064 0227 / 0100
/bezhotovostní převod, vklad hotově v bance, složenkou na poště/

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ!

Platbu provádějte na jméno dítěte /popř. do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, třídu  nebo „úplata za ŠD“/

Neuvádějte rodné číslo!

Personální obsazení:

 • Lenka Kalfiřtová vedoucí vychovatelka
 • Michaela Růžičková vychovatelka
 • Radka Pešoutová vychovatelka
 • Stanislava Horská vychovatelka
 • Bc. Lucie Matyášová vychovatelka

 Kontakty:

Telefon: 739 045 953

Webové stránky: www.zsjp.kutnahora.cz

E-mail: druzinapalachovka@seznam.cz

 • Zájmové kroužky školní družiny    školní rok 2018/2019

  Pondělí Sportovní a míčové hry 3.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. M. Růžičková
  Úterý Sportovní a míčové hry 1.- 2. tř. 15.15 - 16.15 hod. R. Pešoutová
  Úkolníčkov - doučko 1.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. L. Kalfiřtová
  Středa Čtenářská dílna 1.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. L. Kalfiřtová
  Joga 1.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. L. Matyášová
  Úkolníčkov - doučko 1.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. R. Pešoutová
  Čtvrtek Přírodověda 1.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. S. Horská
  Výtvarka 1.- 5. tř. 15.15 - 16.15 hod. M. Růžičková

  Kroužky vedené vychovatelkami  školní družiny mají žáci přihlášení k pravidelné docházce do školní družiny zdarma