Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 12. února 2013

Zobrazeno: 4299×

Vážení rodiče!

 

 

Vaše dítě bylo přijato na naši školu do 1. ročníku ZŠ

 

ve šk. r. 2013/2014.

 

 

Na jaře 2013 se v prostorách školy uskuteční tradiční Kluby předškoláků, na které Vás

 

srdečně zveme.

 

Termíny a zaměření klubů:

 

Středa 20.3.2013 – 15.00-16.00- „Všeobecný “-seznámení se s činnostmi ve výuce – v 1.A

                                                                                       

Středa 24.4.2013 – 15.00-16.00- „Tělesná výchova“ – v tělocvičně školy

 

Středa 22.5.2013 – 15.00-16.00- „Výtvarná výchova“ – ve 2.B

 

Úterý 11.6.2013 – 15.30-16.30- „Anglický jazyk hravě“ – ve 2.A

 

Společná schůzka rodičů a budoucích třídních učitelek proběhne v úterý 11.června 2013 v 15.30 ve třídách 2.B, 5.B a DVD učebně I.st.-č.26.

Na programu bude zařazení Vašeho dítěte do příslušné třídy, seznámení se s pomůckami a výukovými materiály 1.ročníku a informace o provozu Školní družiny. Třídní učitelky Vás obeznámí s organizací prvního dne školního roku 2013/2014.

 

Rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky, obdrží rozhodnutí ředitelky školy na začátku června 2013.

 

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na shledanou!