Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země v naší třídě

Vloženo: 27. dubna 2009

Zobrazeno: 2959×

Dne 27.4. 2009 se jako každoročně uskutečnil projektový Den Země na naší škole.

 

Projekt "Den Země" ve třídě 8.A
 
Dne 27.4. se na naší škole uskutečnil Den Země. Zúčastnili se ho žáci prvního i druhého stupně. Na začátku každá třída obdržela časový plán, bylo tedy jasné, kdy a kde máme být, a co na jednotlivých stanovištích budeme dělat.
Naše třída vytvořila 3 družstva (2 po 5 a 1 po 4 žácích), pojmenovali jsme se a zakreslili jsme mapu trasy a stanovišť do pracovních listů.
Na prvním stanovišti jsme měli za úkol zapsat objekty, roztřídit je do správných kontejnerů a přiřadit přibližnou dobu rozkladu v přírodě. Zde nastal problém, že jsme nevěděli, co se skrývá pod pojmem komunální odpad.
Na stanovišti PC jsme zjišťovali odpovědi na otázky( např. Kdy a proč se slaví Den Země?, Co je to ekologická stopa?, ekologické značky…..) Úkoly jsme si ve skupině rozdělili a brzy jsme je měly hotové.
Další zastávka byla ve školním divadle, zde jsme viděli program Člověk a příroda a nejen to, na vlastní oči jsme viděli dravce, sovy a ježka. Dověděli jsme se řadu užitečných rad.
Poznávání přírodnin nám šlo velice dobře, zde jsme nezaváhali ani u jediné rostliny a živočicha. Zde nás velice zabavil úkol: z abecedy vytvoř názvy živočichů- názvy se mohou skládat pouze ze 3 písmen, písmena můžeš použít pouze jedenkrát.
Nejvíce nás zaujala vycházka z pí. uč. Dvořákovou. Paní učitelka nám ukázala a pojmenovala dřeviny a keře v okolí školy. Bylo to pro nás velice poučné.
Na závěr jsme ve skupinkách vypracovali Ekotest, který jsme společně s ostatními pracovními listy zkontrolovali, celý projektový den jsme společně zhodnotili.
 
Den Země se nám velice líbil, a nejen proto, že bylo nádherné počasí. Byl dobře zorganizovaný, velice pěkně připravený a dozvěděli jsme se také hodně nového. Touto cestou bychom rádi poděkovali pí. uč. Dvořákové za poučnou procházku kolem naší školy a za sjednání mimořádného programu Člověk a příroda.
 
Žáci 8.A + tř. učitelka Gabriela Müllerová

Galerie