Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jazyková učebna

  • Mgr. Jaroslava Drabešová

Vloženo: 25. února 2022 v 9:00

Projekt "Jazyková učebna na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře", reg. č. "CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016422", spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP a Ministerstva pro místní rozvoj ČR řeší vybudování učebny informatiky a cizích jazyků.

Nová učebna umožní rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky a zvýší atraktivitu výuky.

Součástí projektu je také úprava zeleně a venkovního prostranství školy, kde budou vysázeny květinové záhony a keře pro ukázku rozmanitosti přírody.

Přílohy