Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Organizace a činnost školní družiny

V tomto školním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu (ŠVP ŠD). Navazuje a vychází z ŠVP naší školy.

Provoz školní družiny:

Pondělí - pátek: 6.00 - 8:00, 11:30 - 17:00

Úplata za školní družinu:

Výše úplaty:               200 Kč / měsíc

                                   800 Kč /září – prosinec/ -  uhradit nejpozději do 30. 9. 2019

                                   1200 Kč /leden – červen/  - uhradit nejpozději do 31.1. 2020

Bankovní spojení:

Komerční banka Kutná Hora
č. ú. 27-211 064 0227 / 0100
/bezhotovostní převod, vklad hotově v bance, složenkou na poště/

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ!

Platbu provádějte na jméno dítěte /popř. do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, třídu  nebo „úplata za ŠD“/

Neuvádějte rodné číslo!

Personální obsazení:

 • Lenka Kalfiřtová vedoucí vychovatelka
 • Michaela Růžičková vychovatelka
 • Radka Pešoutová vychovatelka
 • Stanislava Horská vychovatelka
 • Michaela Srbová vychovatelka
 • Kateřina Hronová vychovatelka

 Kontakty:

Telefon: 739 045 953

Webové stránky: www.zsjp.kutnahora.cz

E-mail: druzinapalachovka@seznam.cz

 • Zájmové kroužky školní družiny    školní rok 2019/2020

  Pondělí Sportovní a míčové hry 1.- 2. tř. 15.15 - 16.15 hod.
  Sportovní a míčové hry 3. - 5. tř. 15.15 - 16.15 hod.
  Úterý Doučko 1.- 5. tř. 15.30 - 16.30 hod.
  Joga 1.- 5. tř. 15.30 - 16.30 hod.
  Středa Počítače 3.- 5. tř. 15.30 - 16.30 hod.
  Čtvrtek Přírodovědný 1.- 5. tř. 15.30 - 16.30 hod..
  Výtvarka 1.- 5. tř. 15.30 - 16.30 hod.

  Kroužky vedené vychovatelkami  školní družiny mají žáci přihlášení k pravidelné docházce do školní družiny zdarma

Přílohy

NOVÉ A NOVÉ KAMÍNKY

Lenka Kalfiřtová

Vloženo: 14. května v 8:16

KAMÍNKY OD ADINKY A PEPČI

Lenka Kalfiřtová

Vloženo: 25. května v 7:23

KAMÍNKY OD ADÉLKY

Lenka Kalfiřtová

Vloženo: 7. května v 13:07

KAMÍNKOVÁNÍ

Lenka Kalfiřtová

Vloženo: 6. května v 8:04

JARNÍ POZDRAV DO DOMOVA BARBORA

Lenka Kalfiřtová

Vloženo: 8. dubna v 11:59