Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den otevřených dveří

  • Mgr. Renata Křížová

Vloženo: 24. března v 11:20

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Tento rok byl o to významnější, že se odehrál ve znamení 40. výročí otevření školy.

Každou celou hodinu zahájil krásným zpěvem školní sbor Palášek.

Běžela nonstop projekce „Ze života školy“.

 

Návštěvníci se v přízemí mohli osobně potkat s Marií Terezií, udělat si selfie s Emilem Zátopkem. Když udělali holubičku, dozvěděli se spoustu zajímavostí od Věry Čáslavské, v chodbě směrem na 1. stupeň zase potkali Jana Ámose Komenského. Směrem na 2. stupeň je čekala Marie Curie_Sklodowská a nechyběl ani Albert Einstein.

 

Naši současní i budoucí žáci ocenili vyrábění ve Velikonoční dílně. Nadšené děti si odnášely nazdobené perníčky ze školní kuchyňky. Příležitost zasportovat si měly v tělocvičně, kde na děti čekala opičí dráha s barevnými diplomy na závěr.

 

V každé třídě bylo nachystaných spoustu zajímavých činností i ukázky školních projektů.

 

Rodiče se měli příležitost osobně setkat, seznámit a promluvit si se všemi učiteli i asistenty.

 

Nezbývá než poděkovat všem zaměstnancům školy i žákům, kteří se na organizaci Dne otevřených dveří podíleli a těšit se opět za rok na shledanou!

Galerie