Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země

  • Mgr. Jana Tvrdíková

Vloženo: 23. dubna 2010

Zobrazeno: 1854×

22.dubna se také naše škola připojila k oslavám Dne Země. Žáci v jednotlivých třídách se zapojili do projektu a plnili úkoly na různých stanovištích. Žáci naší třídy začínali v počítačové učebně - vyhledávali jsme ekologické značky na internetu a měli jsme možnost si zahrát různé hry s ekologickou tématikou. Některé znalosti jsme využili na dalším stanovišti, kde jsme poznávali různé přírodniny a sestavovali potravinové řetězce. Na dalším stanovišti jsme vytvořili plakáty s tématikou třídění odpadu a na závěr pro nás pracovnice Ekodomova připravily pořad týkající se využití roztříděných odpadů. Práce ve skupinách nás bavila a všichni jsme si uvědomili, že třídění odpadů je opravdu velmi důležité.

Galerie