Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 4. června 2010

Zobrazeno: 5236×

 

Jezuitská kolej
4. června 2010
 
Zástupci: Martina Kopecká, Václav Rejna, Michal Bláha, Václav Pudil
 
Ráno v 8:15 jsme se sešli před Jezuitskou kolejí, kde jsme si nejdříve prohlédli alej soch, která lemuje celou budovu Jezuitské koleje a je kopií Karlova mostu v Praze. Poté nám pan Vosáhlo řekl pár slov k zvonařství, něco o jeho historii a výrobě. Když jsme se dozvěděli základní informace, následovala prohlídka zvonice, kde jsme shlédli dva zvony, větší je Ludvík a menší Michal. Nad nimi se nacházela ještě Barborka, kterou jsme ovšem již neviděli. Každý zvon, který jsme viděli, má jinou velikost a proto zní jinak, s odlišnou výškou tónu a jeho dozvukem. Zvony se nazývají barborské, protože původně měli být umístěny v chrámu sv. Barbory, avšak z důvodu nedostatku peněz byli umístěny do Jezuitské koleje.
Prohlídka se nám velice líbila, navázali jsme na projekt ze 7. třídy, kde jsme si vylosovali pověst Ptáčkův zvon.
            Vydali jsme směrem ke Kamenné kašně, zde jsme zodpověděli další otázku z našeho pracovního listu, jakého půdorysu tato památka je.
            Pozastavili jsme se u kostela sv. Jana Nepomuckého, kde jsme si připomněli naši exkurzi ve Žďáře nad Sázavou, kde je kostel na Zelené Hoře zasvěcen témuž světci.
            Nejtěžším úkolem bylo nalézt hospodu U Černého koně, jelikož jsme o této budově neměli ani ponětí. Úkoly v pracovních listech jsme splnili až ve škole pomocí historických podkladů.
            Poslední pozastavení bylo u Voršilek, kde jsme odpověděli na poslední úkoly.
            Po návratu do školy, jsme doplnili zbývající otázky, zkontrolovali pracovní list a zhodnotili celý průběh dnešního dne.
            Tento den jsme si užili, navštívili jsme místa o kterých jsme neměli ani potuchy, děkujeme panu Vosáhlovi za jeho informace k zvonům v Jezuitské koleji. Dík za počasí, že nám po nepřízni na exkurzi alespoň nyní přálo.

Galerie