Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společná cesta

  • Mgr. Martina Bendová

Vloženo: 10. říjen v 15:06

Zobrazeno: 138×

Projekt pro IV. ročníky

Koncem září a začátkem října se všechny čtvrté ročníky v Kutné Hoře zúčastnily projektu s názvem Společná cesta, který pro ně připravila nezisková organizace MAP Kutnohorsko ve spolupráci se Skautem Kutná Hora, Střediskem Racek a Centrem Maják (Oblastní charita Kutná Hora), Domem dětí a mládeže Kutná Hora, NZDM Archa (Dítě a kůň), TJ SPARTA KUTNÁ HORA (oddíl házené) a NZDM Klubus.

Společná cesta byla zaměřena především na vzájemnou spolupráci a rovnost příležitostí a naopak vyvarování se předsudků a diskriminaci. Projekt se skládal ze tří setkání, a to nejprve přípravné akce ve škole, kdy se děti mimo jiné zkusily vžít do role jiného člověka (např. s jinou barvou pleti, zdravotním omezením apod.). Následně se na hřišti u Biosky konal dětský den, kde se spolu setkaly všechny děti účastnící se projektu a navzájem se učily spolupracovat pomocí různých aktivit a her (vedení člověka se zavázanýma očima, stavění stanu, chůze o berlích ...). wink Poslední setkání proběhlo zase ve škole, kdy si děti povídaly o tom, co se dozvěděly o sobě samotných, o své třídě, o dětech z jiných škol a hlavně, proč bychom se všichni měli snažit nejprve poznat, jaký je člověk uvnitř a nesoudit jen podle vzhledu, životní situace atd.

Všechny výše jmenované organizace MOC DĚKUJEME! yes

Galerie