Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třetí třídy na Branném dnu

  • Mgr. Renata Křížová

Vloženo: 4. října 2019 v 14:59

Třetí třídy na Branném dnu

Branný den jsme zažili doslova na vlastní kůži, když jsme měli možnost si každý vyzkoušet skutečnou vojenskou plynovou masku od našeho kamaráda Matěje. Poté jsme se všichni společně - 3. A, 3. B, 3. C - vypravili do terénu vstříc novým poznatkům, soutěžím a zážitkům. 

Branný den jsme zahájili zajímavým výkladem a názornou ukázkou Matěje ze 3. B, který nám přinesl do školy ukázat policejní čepici, vojenský ochranný plášť a plynovou masku. Všechny děti si masku mohly vyzkoušet a poplach tak zažít doslova na vlastní kůži.

Poté jsme se společně, 3. A, 3. B a 3. C, vypravili do centra města. Cestou jsme poznávali kutnohorské památky, počítali jsme sochy před sv. Barborou, poznali jsme, kde je zobrazen sv. Václav a připomněli si tak, co jsme si o něm říkali před týdnem. Navštívili jsme chrám sv. Barbory, což byl pro děti velký zážitek, většina z nich v něm byla poprvé. Cestu jsme zakončili v zahradách Jezuitské koleje, kde byla pro děti nachystaná stanoviště se sportovně - brannou tématikou. Děti soutěžily, sportovaly, balily evakuační zavazadlo.

Den se nám vydařil, všichni třeťáčci byli moc šikovní a co hlavně, z Branného dne si odnášeli domů spoustu nových znalostí a zážitků.

Galerie