Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis do školní družiny

  • Mgr. Jaroslava Drabešová

Vloženo: 10. června v 9:50

Platnost do: 11. října v 23:59

ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

Zápis do školní družiny bude probíhat za minimálního kontaktu zákonných zástupců se školní družinou.

 

Školní družina přijímá žáky 1.-5. ročníků.

Žáci budou přijímáni do výše stanovené kapacity. Pokud zájem bude vyšší než 209 žáků, budeme přednostně přijímat od nejmladších dětí.

 

Pokud budete mít zájem o umístění vašeho dítěte do školní družiny ve šk. roce 2020/21, je nutné vyplnit přihlášku, a to i v případě, že družinu již navštěvovalo v roce stávajícím.

Na nový školní rok - nová přihláška.

Přihlášky jsou k dispozici ve školní družině a ke stažení na webových stránkách naší školy, odkaz "Formuláře".

 

Vyplňte základní údaje, aktuální odchody doplníte až v září.

 

Přehled zájmových kroužků bude k dispozici od 1. září.

 

Vyplněné a podepsané přihlášky můžete zasílat elektronicky do  26.června

na adresu druzinapalachovka@seznam.cz . nebo osobně vhodit do schránky u vchodu do budovy školy.

Popřípadě  v přípravném týdnu 26.-30.srpna 2020 osobně v družině.

Případné dotazy směřujte na p. vychovatelky, mob. +420 739 045 953.

 

Pokud z vážných důvodů nemůžete přihlášku odevzdat, informujte družinu alespoň e-mailem

druzinapalachovka@seznam.cz o nástupu vašeho dítěte do ŠD.

 

Zákonní zástupci budoucích prvňáčků budou 1.září na třídní schůzce informováni o  čipovém systému BELLhop k vyzvedávání dětí /www.bellhop.cz/, přihlášky do družiny mohou vyplnit na místě.

 

Obědy ve školní jídelně je nutné předem nahlásit vedoucí stravování v době od 26. srpna 2020.

tel.+420 327 562 135