Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis do prvních tříd šk. r. 2020/2021

  • Mgr. Jaroslava Drabešová

Vloženo: 23. březen v 9:54

Platnost do: 30. duben v 23:59

Zobrazeno: 484×

Vážení rodiče,

zápisy do 1. ročníku školního roku 2020/2021 proběhnou distanční formou, bez přítomnosti dítěte, a rodičů v termínu 3. – 10. dubna 2020. Poslední datum odeslání - 10.4.2020.

Elektronický formulář zápisového archu je k dispozici na webových stránkách školy. (viz banner vpravo "Online zápis do školy")

Po vstupu do Online zápisu vyplníte elektronickou přihlášku, po jejím odeslání na Vámi uvedený mail příjde žádost o zápis, kterou doplníte, vytisknete , podepíšete a doručíte do školy.

Součástí žádosti je i kolonka "Žádost o zařazení do školní družiny", kterou dle potřeby vyplňte.

Nevyplňujte, prosím, kolonky "Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy" a "Žádost o stravování ve školní jídelně". Naše škola nezřizuje přípravnou třídu a školní jídelny jsou samostatný právní subjekt.

Vyplněnou a podepsanou žádost můžete ve výše uvedeném termínu, tj. 10. 4 včetně,  doručit do školy  těmito způsoby:

  1. Datovou schránkou na adresu datové schránky školy: 2i8mnym
  2. Emailem s  elektronickým podpisem na adresu: skola@zsjp.kutnahora.cz
  3. Osobně vhozením formuláře do poštovní schránky školy, která se nachází u hlavního vchodu do školy.
  4. Prostřednictvím České pošty na adresu: Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

                                                                                     Jana Palacha 166

                                                                                     284 01 Kutná Hora

 

Akceptujeme pouze originál podpisu, ne kopii nebo sken. Uvádějte prosím kontaktní adresy, emailové adresy a telefonní čísla pro další informace.

 

Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost si vytisknout žádost o zápis, bude připraven tištěný zápisový arch před hlavním vchodem do školy v čase od 8.00 - 11.00 hod v pracovních dnech, případně v kanceláři školy od 30. 3. 2020

 

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme elektronickou poštou nebo telefonicky.

 

Po registraci Vaší žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno s  těmito registračními čísly na webových stránkách a vývěsce  školy od 24.4.2020.

 

Osobně se s Vámi a s Vašimi dětmi rádi setkáme po ukončení opatření. O termínu a organizaci budete informování na webových stránkách školy.

 

Žadatelé o odklad školní docházky vyplní také žádost o zápis a uvedou, že žádají o odklad.

Připomínám, že k žádosti o odklad je potřeba dodat i doporučení poradenského zařízení a dětského nebo odborného lékaře, jinak není možné vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky.

 

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslava Drabešová, ředitelka školy