Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020. Ošetřovné.

  • Mgr. Jaroslava Drabešová

Vloženo: 5. květen v 10:47

Platnost do: 30. červen v 23:59

Pro 2. stupeň:

Vážení rodiče, milí žáci,
 
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se můžou žáci 2. stupně od 8. června 2020 účastnit konzultací a třídnických hodin. Vše ve skupinách do 15 žáků.

Informace o skupinách, termínech a časech třídnických hodin a konzultací Vám zašlou třídní učitelé a vyučující přes Bakaláře.

Je nutné vyplnit a podepsat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění", kterého součástí je i výčet rizikových faktorů. Tiskopis je v příloze této zprávy a tištěná verze před hlavním vstupem do školy. Prohlášení žáci odevzdají první den nástupu do školy. Bez prohlášení není možné žáka vpustit do školy.

Dále pro žáky platí:

1. Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

4. Před školou zakrytí úst a nosu.

5. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

6. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7. Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.

8. Každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.


11. V lavici budou žáci sedět každý sám, ve třídě bude připraveno mýdlo, papírové ručníky a dezinfekce. Budeme větrat.

12. Toalety budou žáci používat pouze ve svém patře a nebudou chodit do jiných prostor školy.

13. Úklid a dezinfekce použitých prostor proběhne každý den, minimálně jednou.

14. Žáci si přinesou všechny pomůcky k danému předmětu a připraví si případné dotazy.

Těšíme se na brzké setkání!

J. Drabešová

Pro 9. ročník:

Vážení rodiče, milí žáci,
 
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se můžou žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy účastnit konzultací z matematiky a českého jazyka.

Konzultace začnou v úterý 12.5.2020.

Budou probíhat až do termínu přijímacích zkoušek každé úterý od 8.00 do 9.30 nebo čtvrtek od 8. 00 do 9.30hod.

Žáci budou podle počtu přihlášených rozděleni do skupin. Rozdělení a rozvrh skupin Vám sdělíme v pondělí 11.5.2020 během dopoledne v systému Bakaláři.

Prosím zákonné zástupcě žáků, aby obratem, nejdéle však do 11.5.2020 do 8.00, oznámili, zda jejich dítě bude konzultace navštěvovat. Skupiny po 11.5. nelze doplňovat a měnit. Distanční výuka M a Čj bude probíhat dál.

Zároveň je nutné vyplnit a podepsat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění", kterého součástí je i výčet rizikových faktorů. Tiskopis je v příloze této zprávy a tištěná verze před hlavním vstupem do školy. Prohlášení žáci odevzdají v den prvních

konzultací.

Žádám žáky, aby si na konzultace připravili problémy ve zmíněných předmětech, se kterými potřebují pomoct. Připomínám, že nejde o výuku, ale konzultace.

Dále pro žáky platí:

1. Při cestě do školy a ze školy zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

2. Dodržení odstupů 2 metry.

3. Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

4. Před školou zakrytí úst a nosu.

5. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

6. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7. Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.

8. Každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Opakuji, že prosím o brzké sdělení účasti na konzultacích.

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji hodně zdraví a zdaru.

J. Drabešová

 

Pro 1. stupeň:
 Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se můžou žáci 1. stupně účastnit výuky ve škole a školní družině.

Výuka začne v pondělí 25.5.2020.

Žáci budou podle počtu přihlášených rozděleni do skupin.​ Rozdělení  a rozvrhy Vám sdělíme až v týdnu od 18.5.2020 v systému Bakaláři. Podle dosavadních oznámení od rodičů vychází zatím dvě skupiny žáků na jeden ročník. Do této chvíle odpověděla cca polovina rodičů.

Skupiny začnou vcházet do školy od 7.30. Časové úseky postupných vstupů můžeme určit až po tom, co budeme vědět, kolik skupin vytvoříme. Začneme prvním ročníkem a postupně až k pátému. Příchod před školu budete muset načasovat tak, aby se děti z různých skupin 

nesetkávaly. I když je budeme vpouštět několika vchody, pořád nám vychází minimálně 2 skupiny na jeden vchod. A nesmí se dvě skupiny setkat ani u skříněk. Takže postupný nástup do školy může trvat cca 2,5 hodiny.

Dopolední výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny. Žáci budou ve škole vypracovávat úkoly, které budou  zadávány dětem v distanční výuce + výchovy (kromě tělesné výchovy). Končit budou skupiny různě podle toho, kdy do školy vstoupí. Stejně různě budou mít i přestávky a

obědy.

Odpolední družina bude i pro "nedružinové" děti. Úplatu za tento pobyt nehradí žádná rodina. Nevyčerpanou částku Vám převedeme do dalšího školního roku nebo si můžete písemně zažádat a bude Vám zaslána na Vámi uvedený účet. Družina bude předběžně do 16.00 hod.

Ranní družina nebude.

Obědy si prosím nahlaste v jídelně. Na obědy bude možné, vzhledem k dodržení hygienických podmínek, chodit jen se svojí skupinou, nikoliv jednotlivě.

Kdo bude mít dohled ve skupinách, zatím nevíme. V této chvíli je možné, že z různých důvodů nenastoupí 6 učitelek 1. stupně, nejméně však 3. Ty budou distančně zadávat úkoly pro děti do školy a domů. To samé ale budou dělat i vyučují, kteří nastoupí k prezenční výuce.

Prosím zákonné zástupce žáků, aby ​obratem, nejdéle však do 11.5.2020 oznámili, zda jejich dítě bude školu navštěvovat. Skupiny po 25.5. nelze doplňovat a měnit. Distanční výuka bude probíhat dál a bude stěžejní.

Prosím také, abyste mi napsali,  zda dítě bude chodit odpoledne do družiny a na obědy.​ Lépe pak vytvoříme skupiny.

Kdo tak již učinil, tomu moc děkuji.

Zároveň je nutné vyplnit a podepsat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění", kterého součástí je i výčet rizikových faktorů. Tiskopis je v příloze této zprávy a tištěná verze před hlavním vstupem do školy. Prohlášení žáci odevzdají v den nástupu do

školy.

Další informace a pokyny obdržíte v týdnu od 18.5.2020 přes systém Bakaláři.


Dále pro žáky platí:

1. Při cestě do školy a ze školy zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

2. Dodržení odstupů 2 metry.

3. Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

4. Před školou zakrytí úst a nosu.

5. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

6. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7. Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.

8. Každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Informace o ošetřovném najdete v přílohách zprávy.

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji hodně zdraví a zdaru.

J. Drabešová

 

Přílohy