Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k zápisu do prvních tříd

  • Mgr. Pavel Mačina

Vloženo: 15. ledna v 11:58

Platnost do: 5. dubna v 23:59

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

      zápis do prvních tříd bude probíhat v pátek 5. dubna 2024 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

 

    Od 16. ledna 2023 máte možnost podat přihlášku k řádnému zápisu elektronicky, a to na našich webových stránkách vpravo - modrý banner „On line zápis do školy“ – „Zapsat dítě online“.

 

    Pokud kliknete na „Zapsat dítě online“, otevře se Vám „Přihláška k zápisu“, kde vyplníte základní údaje o dítěti a zákonném zástupci, zatrhnete „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, kliknete na „Potvrdit a přejít na výběr termínu“. Otevře se Vám rezervační systém, zvolíte si místnost, čas a kliknete na „Přihlásit". Na závěr kliknete na „Dokončit registraci“ (dole).

    Na uvedený e-mail přijde potvrzení přijetí přihlášky, registrační číslo Vašeho dítěte (nutné uchovat) a přihláška Vašeho dítěte ke stažení.

    Přihlášku si stáhněte, doplňte chybějící údaje, vytiskněte, podepište.

Akceptujeme pouze originál podpisu, ne kopii nebo sken.

Přihlášku přineste  s sebou k zápisu (spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce).

Prosíme rodiče, aby své dítě přihlašovali pouze na jednu kutnohorskou školu.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno registračními čísly na webových stránkách a vývěsce školy od 12.dubna 2024. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jednotlivých dětí zašleme elektronicky na vyžádání nebo bude osobně k vyzvednutí v kanceláři školy v pracovních dnech v čase 7.30 – 11.00hod.

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte, svůj záměr škole oznámí i v případě, že nemají potřebná stanoviska praktického lékaře a z odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (vyplněním na přihlášce). V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře.

Rodiče / zákonný zástupce/ přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Spádové obvody všech kutnohorských škol najdete v příloze této zprávy

Termíny předškoláckých hodinek najdete na stránkách školy nebo v měsíčním plánu.

Pokud se nezaregistrujete on-line, můžete přijít k zápisu i bez registrace.

Děkujeme Vám všem za spolupráci a těšíme se na setkání.

 

                                                        Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA,  ředitelka školy

Přílohy