Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis do 1. ročníku

 • Mgr. Pavel Mačina

Vloženo: 21. listopad 2019 v 10:43

Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníků se uskuteční  v pátek 3. dubna 2020 od 14, 00 hod do 18, 00 hod. 

Elektronickou registraci můžete provést z domova a z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.  Odkaz na elektronickou registraci najdete zde.

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat ve vybraném termínu při registraci, formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů apod.).

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v těchto spádových oblastech:

 

 • Jana Palacha
 • Havířská stezka
 • Studentů
 • Šandova
 • Jana Zajíce
 • Opletalova
 • 17. listopadu
 • Na Studních
 • Mazákova
 • Ortenova
 • Dolní
 • Lučanská
 • Krátká
 • Sběrná
 • Spálená
 • Sportovců
 • V Zahrádkách
 • Viničná
 • Územní obvod Sedlec, Malín
 • Na Třešňovce
 • Meruňková
 • Jabloňová
 • Višňová

 

 

 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře.

Rodiče / zákonný zástupce přinesou  k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.