Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Psali o nás v Kutnohorském deníku

Vloženo: 23. srpna 2010

Zobrazeno: 4520×

Kutnohorský deník zveřejnil článek o další nové formě vzdělávání na naší škole.

 

Kutná Hora – Žáky šestých tříd na Základní škole v ulici Jana Palacha čeká velká změna. Některé předměty se budou od nového školního roku učit v angličtině.
„Národní institut pro další vzdělávání připravil akreditovaný vzdělávací program k takzvané metodě CLIL, který nás velmi oslovil,“ uvedla učitelka angličtiny Gabriela Müllerová. „Abychom se s kolegyní Darjou Musilovou mohly do programu zapojit, zúčastnily jsme se konference. Poté i jednotlivých seminářů k této problematice.“
Výtvarka a tělocvik v angličtině
Metoda CLIL (pozn. Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří k velkým trendům v evropském školství. Její podstatou je integrace výuky cizího jazyka a některého z dalších předmětů.
„Vyučující díky ní mohou vést své žáky k upevnění a procvičení si získaných jazykových dovedností v nejazykových předmětech. Na naší škole se jedná o tělesnou a výtvarnou výchovu,“ vysvětlila Gabriela Müllerová.
 
Za velkou výhodu Müllerová považuje hlavně využití jazyka v přirozeném prostředí. „Žáci se nebudou cizí jazyk učit pouze v uměle navozených situacích, jako je tomu v klasických hodinách. V rámci CLIL se ho naučí používat spontánně.“ 
Větší šance na práci v Unii
Novátorský styl výuky má tedy jasný cíl. „Jeho snahou je zvýšit u žáků kvalitu studia cizích jazyků a zájem o další jazykové vzdělávání. V budoucnu bude totiž velmi důležité pro uplatnění se na trhu práce v rámci zemí Evropské unie,“ doplnila angličtinářka.
 
Ta na závěr zdůrazňuje, že se rodiče nemusí obávat, že dítě nebude v hodinách rozumět. „Mateřský jazyk nebude v těchto výchovách plně nahrazen angličtinou. Komunikace v anglickém jazyce bude pouze nenásilným doplňkem ve výuce.“